Home » 2018 Arme Kant van Meppel

Frequentie is bekend.

Piraten Draaien Door zijn

vanaf 5 tot en met 9 juli 2018

On Air op de evenementen frequentie

FM 106.2  en op RTV Meppel 93.0. En

vanaf 22 tot en met 26 november

On Air op FM 106.2

ARME KANT VAN MEPPEL

Werkgroep Arme Kant van Meppel

De  werkgroep is in 1992 opgericht vanuit het thema Rechtvaardigheid, met als doel huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen en een bondgenootschap met hen aan te gaan.

In de Werkgroep Arme Kant van Meppel zijn verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

Op verschillende manieren komt de Werkgroep op voor de belangen van de minima in de gemeente Meppel.

Doelstelling van Werkgroep Arme Kant van Meppel

  • In gesprek gaan met uitvoerende instanties en (plaatselijke) politiek om zo de uitvoering van wet- en regelgeving te optimaliseren en te werken  aan de realisering van een goed minimabeleid. 
  • Samen zoeken naar manieren om de sociale en financiële positie van uitkeringsgerechtigden en minima te verbeteren.
  • De inwoners van de gemeente Meppel bewust maken van de problemen van minima en uitkeringsgerechtigden om zo te komen tot: Solidariteit voor en door Meppelers.
  • Fondswerving voor het organiseren van activiteiten zoals Kerstactie, dagje Attractiepark Slagharen, zwembadkaartjes enz.
  • Wilt u met ons meepraten of denken over deze problematiek, bezoek dan gerust onze maandelijkse bespreking en kom met ideeën of suggesties.

Solidariteit voor en door Meppelers